Kurumsal Sosyal Sorumluluk

BRALO olarak tüm faaliyetlerimizde taahhütlerimizi yerine getirmeyi, dürüst olmayı ve hem toplum, hem de çevre üzerinde olumlu bir etki bırakmayı esas alırız.

Farklı yeteneklere sahip 400’den fazla çalışandan oluşan büyük ekibimizin BRALO’ya bağlılığı hedeflerimize ulaşmamızda ve üstlendiğimiz projelerde başarılı olmamızda kilit rol oynar. Çalışma ortamımız açık iletişimi ve saygılı davranışları teşvik eder.

Tüm ürün ve proseslerimizde yüksek kaliteyi hedefler, piyasaya müşterilerimize ve topluma katma değer sağlayan en iyi bağlantı elemanı çözümlerini sunmayı amaçlarız.

Şirketimizin sahip olduğu değerin kaynağını oluşturan bilgi birikimimizi paylaşmayı teşvik ederiz ve bu amaçla, kolej ve üniversitelerle aktif bir işbirliği içindeyiz.

Çevreyi koruma ve sürdürülebilir gelişme taahhüdümüz çerçevesinde, faaliyetlerimizi her daim çevreci bir bakış açısıyla yönetiriz. ISO 14001: 2004 sertifikası ile de teyit edilen bu bakış açımızı, kaynakların kullanımından, malzemelerin geri dönüştürülmesine ve üretim proseslerimizin çevre dostu yönetimine kadar her alanda görebilirsiniz.

Özetle, her faaliyetimizle müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki bırakmaya çalışıyoruz.