Yetenek

NEDEN BRALO’DA ÇALIŞMALISINIZ?

Bralo olarak biz, başarının insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Farklı yeteneklere sahip 400’den fazla çalışandan oluşan büyük ekibimizin BRALO’ya bağlılığı hedeflerimize ulaşmamızda ve üstlendiğimiz projelerde başarılı olmamızda kilit rol oynuyor.

Çalışma ortamımız açık iletişimi ve saygılı davranışları teşvik eder. Takım çalışmasını, gelişmeyi ve bireysel inisiyatifleri teşvik ediyor ve performansta mükemmellik sağlamaya çalışıyor ve mükemmel performansı ödüllendiriyoruz.

Çeşitlilik, 15 farklı milliyetten her yaştan kadın ve erkekten oluşan Bralo’nun insan kaynağının ana özelliklerinden biridir.

Bralo’nun işgücünü elinde tutma becerisi ve düşük personel dönüşüm oranı, takım çalışması sergileyen bu insan kaynağının bağlılığının ve iyi çalışma ortamının iyi bir göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, şirketin çalışan kalıcılığının ortalaması hem fabrikalarda, hem de ticari şubelerde çok yüksektir.

Bralo’nun sürdürülebilirliğe verdiği önem sayesinde, imzalanan istihdam sözleşmelerinin %95’i belirsiz süreli iş sözleşmesi formatındadır.

PROFESYONEL PROFİLLER

Bralo’da biz eğitimin erken aşamalarından itibaren bireylerin iş hayatına dahil olmalarına destek olmak istiyoruz. Bu nedenle, teorik-pratik vizyon edinebilmeleri için öğrencileri de istihdam ediyoruz.

Bu yöntem sayesinde, öğrenciler sadece ilgili pozisyonun görev ve fonksiyonlarını yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda orta ve uzun vadede kişisel ve profesyonel gelişme de elde ediyorlar.

Pratik yapma imkanı, öğrencilere tatmin edici düzeyde bir zorluk sağlıyor ve çalışmalarına katma değer katıyor.

MESLEKİ EĞİTİM

Mekanik imalat, bakım veya üretim alanlarında mesleki eğitim gören bir öğrenciyseniz stajınızı Bralo’da yapabilirsiniz.

Stajınız sırasında yalnızca teknisyenlerimizden bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda bir fabrikanın gerçekten nasıl işlediğini deneyimleyebileceksiniz.

Bu pratik uygulamalar sayesinde, eğitim aldığınız alandaki bilgilerinizi kullanma ve her gün pratikte uygulama yapma fırsatı bulacaksınız.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Üniversite eğitiminizi tamamlamak üzereyseniz ve profesyonel piyasaya adım atmak istiyorsanız, zorunlu ve isteğe bağlı stajlarınızı Bralo’da yapabilirsiniz.

Farklı departmanları ve uluslararası yapısı, Bralo’yu iş hayatına başlayabileceğiniz ve profesyonel kariyeriniz için gerekli becerileri edinebileceğiniz eşsiz bir şirket yapmaktadır.

Bugüne kadar birçok Ekonomi, İş İdaresi ve Yönetimi, Pazarlama, Endüstri Mühendisliği, Malzeme veya Kimya bölümü öğrencisi, profesyonel hayata adım atarken uygulamalı eğitimleri için Bralo’yu seçti.

DENEYİMLİ PROFESYONELELR

Bralo olarak biz profesyonellerin eğitimine ve sürekli geliştirilmesine inanıyoruz. Bu nedenle, hem kendini geliştirebilecek kişileri, hem de deneyimli ama iş koşullarını ve bilgi birikimini sürekli olarak artırmak isteyen kişileri istihdam etmeye çalışıyoruz.
60’dan fazla ülkede müşterisi bulunan ve Avrupa, Latin Amerika ve Asya’da faaliyetlerini sürdüren Bralo, sektör lideri konumundadır. Bralo’nun olmazsa olmaz özellikleri olan uluslararası bir firma olma ve profesyonellik, Bralo’yu profesyonel kariyerinize devam etmeniz ve kariyerinizde uzmanlaşmanız için ideal bir şirket yapıyor.

BRALO KÜLTÜRÜ

Bralo olarak biz, değerlerin kurumsal kültürün lokomotifi olduğuna ve çalışanlar ile şirketin hedefleri arasında sinerji oluşturduğuna inanıyoruz.

Bu değerlerin teşvik edilmesi, istihdam yaratmamızı ve profesyonel yeteneklere ve olumlu tavırlara sahip çalışanlarla gelişmemizi sağlıyor. Bu sayede, refah oluşturmak ve bilgi, teknoloji ve inovasyon paylaşımı yapmak mümkün olur.

Benimsediğimi değerler şunlardır:

  1. Müşteri odaklılık ve müşteri odaklı hizmet anlayışı.
  2. Yüksek kalite için sürekli iyileştirme ve inovasyonun teşvik edilmesi.
  3. İnsanlara ve insanların inisiyatif alma, yaratıcı ve yenilikçi olma, katılımcı olma ve ekip çalışması kapasitelerine saygı.
  4. Topluluğa sosyal ve kültürel taahhüt ve çevrenin korunması.
  5. Değişime ayak uydurma, çaba ve kararlılık.
  6. İyimserlik, istek ve gayret.

EKİBİMİZE KATILIN

Siz de ekibimizin bir parçası olmak isterseniz, CV’nizi aşağıda belirttiğimiz e-posta adreslerine gönderebilirsiniz:

Bralo hakkında daha fazla bilgi için

15/1999 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, Bralo S.A., CV’leriniz üzerinden toplanan verileri, Bralo S.A. ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek personel seçme süreçlerinde adaylığınızı değerlendirmek için söz konusu Kanunda belirtilen şartlara uygun olarak işleyecektir. CV’leriniz, gönderimini açıkça reddettikleri durumlar hariç olmak üzere, aynı amaçla kullanılmak üzere Bralo S.A. iştiraklerine de gönderilecektir. Bu nedenle, CV’lerinizi güncel tutmanızı rica ederiz. Son olarak, söz konusu verilere ilişkin erişim, düzeltme, iptal ve itiraz hakkınızı istediğiniz zaman kullanabileceğinizi bildiririz.