Společenská odpovědnost

Všechny aktivity společnosti BRALO jsou řízeny závazky, ctí a sledují pozitivní dopad na společnost i na životní prostředí.

V současné době tvoří tým profesionálů více než 400 zaměstnanců s různým zaměřením a různými schopnostmi, jejichž závazek je klíčem pro dosažení našich cílů a projektů. Naše pracovní prostředí podporuje otevřenou komunikaci a respekt k ostatním.

Snažíme se o co nejvyšší kvalitu každého z našich výrobku a procesů, abychom na trhu zajistili ta nejlepší řešení, která přinášejí hodnotu zákazníkům i společnosti.

Podporujeme předávání znalostí, které jsou základní hodnotou naší společnosti a aktivně spolupracujeme se školami a univerzitami.

Závazek společnosti BRALO týkající se ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje ji vede k aktivnímu řízení aktivit z hlediska ochrany životního prostředí, jak dokládá certifikace ISO 14001:2015, a to jak při využívání zdrojů a recyklování materiálů, tak v oblasti řízení výrobních procesů v souladu s životním prostředím.

Stručně řečeno, těmito opatřeními se snažíme o pozitivní vliv na naše zákazníky, zaměstnance, společnost a životní prostředí.