Talent

PROČ PRACOVAT V BRALO?

V Bralo víme, že personál je základem našeho úspěchu. V současné době tvoří tým profesionálů více než 400 zaměstnanců s různým zaměřením a různými schopnostmi, jejichž závazek je klíčem pro dosažení našich cílů a projektů.

Naše pracovní prostředí podporuje otevřenou komunikaci a respekt k ostatním. Podporujeme týmovou práci, rozvoj a osobní iniciativu. Snažíme se odměňovat vynikající výkonnost.

Jednou z hlavních charakteristik týmu Bralo je jeho rozmanitost, v týmu máme muže a ženy všech věkových kategorií různého věku a více než patnácti různých národností.

Dobrým ukazatelem odhodlání týmu a dobrého pracovního prostředí je schopnost společnosti Bralo udržet si své zaměstnance a dosahuje nízké fluktuace zaměstnanců. V tomto smyslu je průměr stálosti zaměstnanců ve společnosti obecně velmi vysoký jak ve výrobních závodech, tak v obchodních zastoupeních.

Vzhledem k tomu, že společnost Bralo sází na dlouhodobou udržitelnost, 95% smluv je na dobu neurčitou.

PROFILY

V Bralo se snažíme o pracovní začlenění již od prvních fází vzdělávání. Proto zapojujeme studenty do praxe, aby získali teoreticko-praktický přehled.

Tato metoda umožňuje nejen to, aby student vykonával úkoly a funkce odpovídající pozici, na které by pracoval, ale také přispívá k osobnímu a profesnímu rozvoji ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Praxe je pro studenty uspokojivou výzvou, která dodává jejich studiu důležitou přidanou hodnotu.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud jsi studentem cyklu odborného vzdělávání v oblasti mechanické výroby, údržby nebo produkce, můžeš získat praxi u nás.

Při praxi u nás se budete učit společně s našimi operátory, ale také zažijete reálné fungování fabriky.

Praxe ti pomůže lépe vstřebat znalosti získané studiem a uvidíš jejich každodenní využití v praxi.

UNIVERZITNÍ STUDENTI

Pokud dokončuješ svá studia a chystáš se vstoupit na trh práce, můžeš svou studijní i mimostudijní praxi získat v naší společnosti.

Různá oddělení společnosti Bralo a její mezinárodní charakter z ní dělají jedinečné místo, kde můžete vstoupit do pracovního prostředí a získat nezbytné dovednosti pro tvoji profesní realizaci.

Studenti ekonomie, Administrativy a řízení podniků, Marketingu, Průmyslového inženýrství, Materiálů nebo Chemie si zvolili Bralo jako místo, kde začít praktické vzdělávání na pracovním trhu.

PROFESIONÁLOVÉ SE ZKUŠENOSTMI

V Bralo myslíme na neustálé vzdělávání a vývoj svých profesionálů. Proto klademe takový důraz na osobní rozvoj našich pracovníků, rozvoj jejich profesních profilů a neustále se snažíme o co nejlepší pracovní podmínky a znalosti.

Díky tomu, že má společnost zákazníky v šedesáti zemích a je přítomna v Evropě, Latinské Americe a Asii je jedním z lídrů v tomto odvětví. Díky mezinárodnímu působení a profesionalitě, které Bralo charakterizují, je to optimální místo pro začátek a pokračování tvojí profesní kariéry.

KULTURA BRALO

Ve společnosti Bralo jsme toho názoru, že hodnoty jsou hnacím motorem podnikové kultury a vytvářejí synergie mezi cíli zaměstnanců a cíli společnosti.

Podpora hodnot nám umožňuje vytvářet pracovní místa a rozvíjet spolupracovníky s profesním nadáním a pozitivním přístupem. Tímto způsobem je možné tvořit bohatství, předávat znalosti, technologie a inovace.

Naše hodnoty jsou:

  1. Orientace na zákazníka a přístup k službám
  2. Podpora neustálého zlepšování a inovací pro dosažení té nejvyšší kvality
  3. Respekt k lidem, jejich schopnosti iniciativy, kreativita a inovace, zapojení a týmová práce
  4. Sociální a kulturní závazek vůči Společenství a ochrana životního prostředí
  5. Pozitivní přístup ke změnám, úsilí a odhodlání
  6. Optimismus, zájem a nadšení

PŘIPOJTE SE K NAŠEMU TÝMU

Pokud se chcete stát součástí našeho týmu, zašlete nám svůj životopis na elektronickou adresu níže:

V souladu s organickým zákonem 15/1999 vás informujeme, že data, která shromáždíme z vašeho životopisu budou zpracována společností Bralo S.A., v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem s cílem posouzení vaší kandidatury v procesu výběru personálu, který provádí společnost Bralo S.A. a její dceřiné společnosti, kterým budou předána stejná data se stejným účelem, pokud nepodáte výslovný nesouhlas. Proto bychom ocenili, kdybyste do svého životopisu uvedli aktualizované informace. Nakonec vás informujeme o možnosti uplatnění práva na přístup k vašim údajům, jejich opravu, vymazání a nesouhlas s nimi.