Komunikace

Dáváme vám k dispozici tento prostor pro rychlé hledání, kde naleznete nejkompletnější a nejaktuálnější informace o naší společnosti a o našich produktech.

Bralo® je zapsanou ochrannou známkou. Naše značka je pro nás všechny velice důležitá a je naší povinností ji chránit, stejně jako musíme chránit hodnotu, kterou představuje. Proto je vždy vyžadována autorizace z naší strany pro zveřejnění našeho loga nebo jakéhokoliv obsahu, který se na této webové stránce objeví.

Pokud potřebujete použít naše logo, prospekty, letáky, publikace nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně našich pokynů týkajících se značky, kontaktujte prosím naše Oddělení pro marketing a komunikaci.

Oddělení marketingu a komunikace

Tel: +34 916928285

Fax: +34 916928281

Email: comunicacion@bralo.com