Inovace a kvalita

INOVACE

V centru pro Výzkumu a Vývoj pracují naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci na nových nápadech, díky nimž budou naše produkty efektivnější, pohodlnější, bezpečnější a ohleduplnější k životnímu prostředí. Vysoká úroveň technických znalostí nám umožňuje postupovat vpřed ve vývoji nových produktů a spojovacích řešení, která se stále přizpůsobují stále náročnějším požadavkům trhu.

Nicméně inovace ve společnosti Bralo neznamenají jen vývoj nových produktů. Uvědomujeme si, že inovace může mít mnoho podob a může se odehrávat kdekoli v organizaci. Být inovativní společností vyžaduje, aby se aktivita rozvíjela napříč celou organizací.

BRALO je průkopníkem ve vývoji nových služeb, které zlepšují technologie a procesy dodávání. Nacházíme se v popředí v optimalizaci procesů, které nám umožňují snižovat ceny, ale také zákazníkům zjednodušovat obchodování s naší společností.

Cílem technologie BRALO je vytvořit hodnotu a znalosti prostřednictvím svého vlastního Centra rozvoje a inovací a specializovanou technologickou podporu v oblasti výrobních procesů, produktů a služeb

.

KVALITA

V každém výrobním centru je zaveden Systém kvality založen na vysokých požadavcích na kontrolu surovin, produktů a strojů. Máme k dispozici nejmodernější technologie k provádění počítačové kontroly celého výrobního procesu a všechny naše závody pracují automatizovaně.

Závazek společnosti BRALO k neustálemu zlepšování našich výrobků a služeb nás vede k řízení systému kvality založeného na stále více se spřísňujících standardech. Všechny naše výrobní závody jsou akreditovány systémem ISO 9001:2015. Navíc, jakožto jasný příklad našeho závazku ke kvalitě, jsme rovněž držiteli certifikace ISO 16949:2016, což je jedním z hlavních referenčním standardem pro společnosti v automobilovém průmyslu

K tomu, abychom mohli vykonávat testovací práce, které vedou k zajištění speciálních požadavků našich zákazníků máme kompletní vybavení:

  • Laboratorní vybavení pro studium operací a procesů v malém měřítku.
  • Vybavení na chemické a strukturální analýzy produktů a surovin.
  • Kompletní metalografické vybavení.
  • Zařízení testující fyzikálně chemické vlastnosti, které umožňuje realizovat testy těsnění a koroze.
  • Zařízení, které modeluje a simuluje průmyslové procesy.
  • Zařízení pro mechanické testy drátů a dílů pro zjištění přijatého tlaku, deformací, limitů pružnosti a možnosti opakování.
  • Zařízení na měření tloušťky ochranných krytí.

Všechny tyto kontrolní prostředky a analýzy procesů se podobají kontrolním prostředkům výrobních procesů v závodech, kde je veškeré metrologické vybavení integrováno do moderního systému „Shop Floor Control“, který nám umožňuje získat kdykoli data o vystopovatelnosti, parametrech procesu, konečném stavu a stavu kontroly každého prvku ve výrobě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Závazek společnosti BRALO týkající se ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje ji vede k aktivnímu řízení aktivit z hlediska ochrany životního prostředí, jak dokládá certifikace ISO 14001:2015, a to jak při využívání zdrojů a recyklování materiálů, tak v oblasti řízení výrobních procesů v souladu s životním prostředím.