YASAL UYARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BRALO KVK Politikası
BRALO Genel Açık Rıza ve Aydınlatma Metni
BRALO İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ve Pop-up Metni
BRALO İlgili Kişi Başvuru Formu

1) KİMLİK BİLGİLERİ

Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaretin Hizmetlerine ilişkin 11 Temmuz tarihli 34/2002 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, aşağıda Sahibi’nin kimlik bilgileri verilmiştir:

Web: http://www.bralo.es
Sahibi: BRALO, S.A.
Adres: C/ Milanos 12, 28320, PINTO, MADRID
C.I.F: A78105822
Telefon: 916928285
Email: bralo@bralo.es
Kayıt verileri: Reg. Mercantil de Madrid nº3, tomo 332, Gral 301, folio 54, nº 62245.3, inscripción 1º – CIF: A – 78.105.822

2) ERİŞİM VE KULLANIM KOŞULLARI

BRALO Web Sitesine erişen herhangi bir kişi bir Kullanıcı olarak kabul edilecektir. Kullanıcı, Web sayfasını ve bu hizmetlerin yasalar, ahlak, iyi gelenek ve kamu düzenine uygun olarak ve bu maddenin hükümlerine uygun olarak kullanılmasını kabul eder. Sonuç olarak, Web Sitesini, yasalara aykırı ve/veya üçüncü tarafların haklarına ve/veya menfaatlerine zarar veren; Web Sitesine veya web sitesi aracılığıyla erişilebilir hizmetlere zarar verebilecek veya normal kullanımını engelleyebilecek herhangi bir amaçla kullanmayacağını kabul eder.
Web ve / veya Hizmetlerinin kullanımı, bu Yasal Bildirimin en son güncellenmiş sürümünde yer alan ve her biri için Kullanıcı’nın tereddütsüz ve geçerlilik süresi olmaksızın tam kabulünü içerecektir. Web’i her ziyaret ettiğinizde onları okumanın öneminin farkında olun.

3) FİKRİ MÜLKİYET

Kaynak kodu, grafik tasarımlar, görüntüler, fotoğraflar, videolar, sesler, animasyonlar, yazılımlar, metinler, Web’de toplanan bilgiler ve içerikler BRALO veya üçüncü taraf lisans verenlerin lehine fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında İspanya mevzuatına göre korunmaktadır. Önceden sahibinden yazılı izin almaksızın, Web Sitesinin toplam veya kısmi çoğaltılması ve / veya yayınlanması, bilgisayarların işlenmesi, dağıtılması, dağıtılması veya değiştirilmesi, dönüştürülmesi veya yeniden derlenmesi yasaklanmıştır. Kullanıcı, yalnızca ve sadece, kişisel ve özel kullanım için Web’de görünen materyalleri kullanabilir; ticari amaçlarla kullanılması veya yasa dışı faaliyetlerde bu materyallerin kullanılması yasaklanmıştır.
Fikri mülkiyet haklarından elde edilen tüm haklar, BRALO veya üçüncü taraf lisans sahipleri tarafından açıkça saklıdır. Kullanıcı tarafından yukarıda belirtilen koşullara uyulmamasının yanı sıra web sitesinde sunulan içeriklerin uygun şekilde kullanılmasından dolayı bu hakların ihlali veya ihlal edilmesi durumunda karşılık gelecek tüm sivil ve cezai eylemlerle karşılaşabileceğini kabul eder.

4) GİZLİLİK POLİTİKASI

BRALO, bu web sitesine ve/veya herhangi bir hizmetine erişen kullanıcıların gizliliğini korumaya kendini adamıştır. Web sitesinin ve/veya BRALO tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı, bu Gizlilik Politikasında yer alan hükümlerin kullanıcı tarafından kabul edilmesini ve kişisel verilerin öngörüldüğü gibi ele alınmasını gerektirir. Web sitemizden diğer web sitelerine bağlantılar olsa da, bu Gizlilik Politikasının, web sitesinin yönlendirildiği diğer şirketler veya kuruluşlar için geçerli olmadığını lütfen unutmayın. BRALO, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğini kontrol etmez veya bu web sitelerinin içerik veya gizlilik politikaları için sorumluluk kabul etmez.

5) GİZLİLİK HAKKINDA SORULAR

Avrupa Parlamentosu ve 27 Nisan 2016 (RGPD) Konseyi Yönetmeliği (AB) uyum 2016/679, biz bize sağlayabilir kişisel verilerin işlenmesi hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar:

a. Verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

BRALO

Kimlik bilgilerimizi bu yasal bildirimin en üstünde yer almaktadır.

 • Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sunmak ve faturalandırmak için bize verilen bilgileri ele alıyoruz.
 • Bize onay verirseniz, ürünleriniz, hizmetleriniz veya faaliyetlerimiz hakkında size bilgi göndermek için bilgilerinizi de işleyebiliriz.

b. Verilerinizi ne kadar tutacağız?

Sağlanan kişisel veriler kesinlikle gerekli olan süre kadar saklanacaktır. Yani, hizmetlerimizin kullanıcısı olduğunuz veya bilgi almaya devam etmek istediğiniz süre boyunca saklanacaktır.

c. Verilerinizi işlemek için hangi meşruiyete sahip olmalıyız?

Verilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanak, bize verdiğiniz onaylardır.

(16 yaş altı) 16 yaşın altındaki çocuklar tarafından gönderilen bilgilerin yasal temsilcilerinin rızasıyla olduğu anlaşılacaktır.

d. Verilerinizi kime ileteceğiz?

Veriler yasalarca gerekli olmadıkça veya verileri işleme amacı taşımadıkça üçüncü taraflara iletilmeyecektir.

 • Kişinin kişisel verileri işleyip işlemediğimize dair onay alma hakkı vardır.
 • İlgili kişilerin, kişisel verilere erişme, yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme veya diğer nedenlerin yanı sıra, toplandıkları amaçlar için artık gerekli olmadığında, bunların silinmesini talep etme hakları vardır.
 • Bazı durumlarda, ilgilenen kişiler, verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirler, bu durumda bunları yalnızca iddiaların uygulanması veya savunması için tutacağız.
 • Belirli durumlarda ve kendi özel durumlarıyla ilgili nedenlerden dolayı, ilgili taraf, verilerin işlenmesine itiraz edebilir. Bu durumda, zorlayıcı meşru sebepler ya da olası iddiaların uygulanması ya da savunulması dışında, bunları işlemekten vazgeçeceğiz.
 • İlgili kişiler ayrıca kendi verilerinin taşınabilirliği hakkına sahiptir.
 • Son olarak, ilgili taraflar yetkili Kontrol Otoritesi ile bir talepte bulunma hakkına sahiptir.

e. Hangi verileri işliyoruz?

İşlediğimiz veriler aşağıdaki kategorilerdedir

6) HANGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULUYORUZ?

RGPD’nin 32. maddesinde belirlenen güvenlik önlemlerini uyguluyoruz, bu nedenle, gerçekleştirdiğimiz verilerin işlenmesi riskine uygun bir güvenlik seviyesini güvence altına almak için gerekli güvenlik önlemlerini, gizliliği, veri işleme sistemlerinin ve hizmetlerinin bütünlüğü, kullanılabilirliği ve kalıcı dayanıklılığı garanti etmemizi sağlayan mekanizmalarla benimsedik.
Bu tedbirlerden bazıları:

 • Personel verilerinin işlenmesine yönelik politikalar hakkında bilgi.
 • Periyodik yedeklemeler yapmak.
 • Verilere erişim kontrolü.
 • Düzenli doğrulama, değerlendirme ve değerleme süreçleri.
  Verilerimiz sadece hizmetlerimizin sağlanması ve faaliyetlerimizin yönetimi için gerekli olan verileri ele aldığımız için sınırlıdır.

7) MUAFİYETLER

BRALO, en üst düzeyde özen göstererek, web sitesinde sunduğu veri ve bilgilerin her zaman güncellenmesini sağlar. Bu içeriğin herhangi bir zamanda değiştirilmesi hakkını saklı tutan, web sitesinin içeriğinin doğruluğu ve güncellenmesinden sorumlu değildir. BRALO, web sitesinde yer alan linklerden elde edilebilecek bilgilerden sorumlu olmayacaktır

Müşteriler arasındaki ticari ilişkiler, gerektiğinde, bu amaç için belirli bir belgede BRALO tarafından veya müşterilerle mutabık kalınan belirli anlaşmalar için oluşturulacak genel koşullara tabi olacaktır.

8) TİCARİ BİLGİLER VE REKLAM POLİTİKASI.

BRALO bu mecrada yanıltıcı reklam yapılmayacağını taahhüt eder. Bir sebeple eksik bilginin bakımının yapılması ve/veya güncellenmesi sonucunda üretilen farklı bölümlerin içeriğinde bulunabilecek biçimsel veya sayısal hatalar yanıltıcı reklam olarak kabul edilmeyecektir. BRALO, bu bölümdeki hükümlerin bir sonucu olarak, bu tür hataların farkına varır varmaz onu düzeltmeyi taahhüt eder.

BRALO, 34/2002 sayılı Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticarette Kanun hükümlerine uygun olarak, bunları tanımlamaksızın ticari iletişimleri göndermemeyi taahhüt eder. BRALO müşterisine gönderilen tüm bilgiler, müşteri ve BRALO arasındaki mevcut sözleşme ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirmesi amaçlaması koşuluyla, ticari bir iletişim olarak kabul edilmeyecektir.

9) KULLANIM KOŞULLARI. YARGI VE UYGULANABİLİR HUKUK.

Bu web sitesinin kullanımı, bu yasal bildirimin şartlarının tam olarak kabul edildiğini ima eder. Bu Yasal Uyarı ve BRALO ile Web Sitesi Kullanıcısı ve hizmetleri arasında kurulan tüm ilişkiler İspanyol mevzuatının hükümlerine tabidir.

Son değişiklik: Haziran 2018